Jak jsme se stali uhlíkově neutrální?

 

Jsme Curaden Czech s.r.o., výhradní zástupce značky Curaprox v České republice. V roce 2018 jsme se rozhodli začít odborně sledovat a kompenzovat naši uhlíkovou stopu.

Ochrana životního prostředí je pro nás velice důležitá, proto jsme se zapojili do Programu “Sledujeme/Snižujeme CO2” a získali zapůjčenou značku Sledujeme CO2. Program i značku provozuje nezisková organizace CI2 o.p.s zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum. Aktivní účastí v tomto programu, dle předepsaných mezinárodních stadardů, nejen oficiálně monitorujeme vzniklé emise naší činnosti, ale i pravidelně podporujeme realizaci ověřených offsetových projektů* jako je například sázení stromů.

Od roku 2019 jsou do kalkulace naší uhlíkové stopy zahrnuty kromě manuálních zubních kartáčků i mezizubní kartáčky, zubní pasty, a také naše prodejní stánky v obchodních centrech. Likvidaci použitých zubních kartáčků a dalších produktů doporučujeme řešit využitím stávajícího sběru a zpracováním odpadu v ČR. Situace není ideální, ale byla vyhodnocena jako ekologičtější než sběr použitých produktů od zákazníků, jejich svoz, následná recyklace a výroba nových plastových produktů.

Uhlíkovou stopu (každoročně vypočítanou společností CI2 o.p.s.) kompenzujeme výsadbou dlouhověkých listnatých stromů, které během svého života absorbují stejné množštví oxidu uhličitého, jaké bylo uvolněno při naší činnosti.

Základem našich úvah je přesvědčení, že ještě důležitější než správná recyklace odpadu je, aby odpadu vznikalo co nejméně. Proto doporučujeme správné proškolení a optimální používání pomůcek dentální hygieny tak, aby vydržely co nejdéle a zároveň dobře plnily svou funkci. Princip tvorby co nejmenšího odpadu aplikujeme i do našich běžných pracovních činností. Naši zaměstnanci většinou využívají čistou mobilitu (autmobily na LPG a CNG), máme hybridní pracovní dobu, snižujeme počet tištěných dokumentů, optimalizujeme logistické procesy.

Těmito a dalšími kroky se přibližujeme k cíli být uhlíkově neutrální společností.

Pro další typy, jak správně recyklovat použitý zubní kartáček, obal od zubní pasty nebo co konkrétně můžete udělat více ekologicky každý den v souvislosti se zdravím ústní dutiny navštivte naše stránky curaproxco2.cz.

* Jedná se o projekt realizovaný ve veřejném sektoru (konkrétním městem nebo obcí), který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku.